Home >

Informații publice

Informații generale

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Regulamente: Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de ComedieRegulament Intern 

Organizația: OrganigramaStat de funcții 

 

Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate, in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
, pot contacta responsabilul cu protectia datelor
la adresa de e-mail dpo@comedie.ro

Informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

 

Informații financiare

Transparență venituri salariale

Declarații de avere

Declarații de interese

Concursuri

Contracte de servicii