General

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției Regulamente: Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului de Comedie, Regulament Intern  Organizația: Organigrama,  Stat de funcții   

Citește 3 ianuarie 2023
Protecția datelor

Pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate, in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personalşi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), pot contacta responsabilul cu protectia datelorla adresa de e-mail dpo@comedie.ro Informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal […]

Citește 3 ianuarie 2023
Reprezentantul salariaților

Procedura de alegere a reprezentanților salariaților: Anunț, Regulament, Calendar de organizare și desfășurare a procesului de votare, Cerere depunere candidatură pentru mandatul de reprezentant al salariaților Update (28-mar-2023): lista electorala. Update (12-apr-2023): Anunț votare Regulament votare Update (28-apr-2023): LISTA CANDIDATI Update (04-mai-2023): ANUNT REZULTATE ALEGERI Update (08-mai-2023): Anunț alegeri Calendar alegeri  

Citește 15 martie 2023