Teatrul de Comedie


Ubu înlănţuit

Teatrul de Comedie


             

Dom Ubu
Mihai Constantinc
Madam Ubu
Virginia Mirea

Pişănţap, marchiz de Brizăbrează
George Mihăiţac
Pişăblînd, marchiz de Iarbădeasă
Dragoş Huluba

Eleuteria
Simona Stoicescu c
Primul cetăţean-liber, Preşedintele tribunalului
Şerban Georgevici

Al doilea cetăţen-liber
Mihai Bendeac

Al treilea cetăţean-liber, Grefierul
Marius Drogeanu
/
Bogdan Cotleţ
Temnicerul
Florin Dobrovici

Prima fată bătrînă, Procurorul, Ocnaş
Mihaela Teleoacă

A doua fată bătrînă, Avocatul apărării, Ocnaş
Laura Creţ

A treia fată bătrînă, Ocnaş
Mihaela Măcelaru

Lordul Byvolus
Gheorghe Şimonca c /
Marius Drogeanu
Alfred Jarry, Jack
Aurelian Bărbieru

Soliman
Candid Stoica

Vizirul
Dumitru Chesa

Fratele Tibergiu
George Grigorec
muzicanţi
c
clarinet
Marius Gâleac
corn francez
Alexandru Şchiopu c /
Alexandru Boeru
trombon
Ciprian Partenie c /
Cristian Costache
copilul
Maria Drogeanu c
 

Ubu înlănţuit
Alfred Jarry

Data premierei: 16 decembrie 2004
Durata spectacolului: 1h50(fără pauză)

regia Tompa Gábor
decor Helmut Stürmer
costume Lia Manţoc
coregrafia Florin Fieroiu
aranjament muzical Călin Grigoriu